Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zebranie Rady Rodziców

Email Drukuj PDF

Dnia 2 września 2014 roku  o godzinie 15.15 odbędzie się na zebranie w sprawie organizacji festynu sportowego.

Zapraszamy Radę Rodziców i wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc w tym przedsięwzięciu.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Email Drukuj PDF

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2014r. o godz. 11.00 na sali gimnasytycznej

Msza św. w kościele o godz. 10.00

 

Informacja w sprawie „Wyprawki szkolnej” 2014/2015

Email Drukuj PDF

Do rodziców ubiegających się o dofinansowanie do podręczników !!!

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania proszę złożyć w sekretariacie ZS Wola Zachariaszowska do dnia

5 września 2014r.

Należy dołączyć dowody zakupu materiałów edukacyjnych /rachunki, paragony, oświadczenia rodziców/ .

Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wymagane oświadczenie o dochodach.

 

Przypominam, że o dofinansowanie mogą się  ubiegać rodzice dzieci :

1. z kl. II SP, III SP, VI SP na podstawie kryterium dochodowego / 539 zł netto/

2. poza kryterium dochodowym rodzice dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego kl. I – VI SP   i  I-III Gimn.

 

Wolne miejsca w odziale przedszkolnym

Email Drukuj PDF

Informujemy o wolnych miejscach  dla 5-cio i 6-ciolatków w  oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej

 

Zebranie

Email Drukuj PDF

Zebranie rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w poniedziałek 25 sierpnia  2014 r. godz. 10.00.

 

Boisko wielofunkcyjne

Email Drukuj PDF

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 24.07.2014 R.

DOSTĘPNE JEST JUŻ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZY SZKOLE W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

REGULAMIN

korzystania z placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

§ 1

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym.

Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia sportowego.

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 2

 1. Boisko jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych, spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów oraz uprawiania sportu przez osoby z poza szkoły.
 2. Obiekt jest czynny w godzinach:  8.00 – 21.00.   
  W dniach planowych zajęć szkolnych szkoły (poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00) z obiektu  w pierwszej kolejności korzystają uczniowie szkoły.

Dla pozostałych osób - obiekt dostępny jest :

poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00

sobota, niedziela  godz. 10.00 - 21.00

§ 3

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • korzystania z boiska w godzinach nocnych,
 • używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi,
 • niszczenia urządzeń i płyty boiska,
 • wspinania się po konstrukcjach koszowych, bramkach i ogrodzeniu,
 • jazdy po boisku pojazdami motorowymi,
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu  i wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

§ 4

Przed rozpoczęciem zajęć każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego stanowiącego wyposażenie boiska i urządzeń, z których będzie korzystał.

W przypadku zauważenia usterek nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, natomiast pozostałe osoby wszelkie nieprawidłowości zgłaszają ten fakt Sołtysowi .

§ 5

Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć,

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących.

§ 6

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń   odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 7

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

§ 8

 1. 1. Dzieci do lat 10-ciu, poza godzinami lekcyjnymi, przebywać mogą na boisku pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i innych małoletnich osób znajdujących się na terenie boiska przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 9

Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.

§ 10

Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem

i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin zamieszczony jest na tablicy umieszczonej przed wejściem na teren boiska).

§ 11

 

W razie wypadku lub zakłócenia porządku należy powiadomić odpowiednie służby:

Telefon komórkowy –112

Komisariat Policji w Zielonkach: 12 285-01-07

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż pożarna – 998

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska: 124194278

 

Regulamin   obowiązuje od 23 .07.2014 r.

 

Wyprawka szkolna w roku 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w 2014 r. będzie nadal kontynuowany. Dlatego też, zachęcamy wszystkich uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zielonki, do skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach ww. programu.

Więcej…
 

Szkolny zestaw podręczników

Email Drukuj PDF

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/15 (naciśnij)

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Więcej…
 

Wizyta

Email Drukuj PDF

W połowie czerwca naszą szkołę odwiedziło trzech obcokrajowców. Klasa I gimnazjum również uczestniczyła w edukacyjnych lekcjach, które miały na celu zapoznanie uczniów z nową kulturą oraz oswojenie z językiem angielskim.

Panowie przyjechali z Indii oraz jeden gość przybył z Chin. Czasami nie wszystko rozumieliśmy, jednak goście objaśniali nam to np. pokazując gestami lub rysowali nam na tablicy. Dowiedzieliśmy się więcej o obchodzonym w Indiach, popularnego również ostatnio w Polsce, Festiwalu Kolorów- Holi. Natomiast Kai przybyły z Hong Kongu zaznajomił nas ze swoim miastem. Powiedział, że jest ono małe, ludzie mieszkają w blokach, ponieważ nie pomieściłoby się tyle domów. W mieście nie można spotkać nawet skrawka zieleni. Co było dla nas bardzo miłe Kai stwierdził, że jak przyjechał do Krakowa to był zafascynowany znajdującymi się w prawie całym mieście zielonymi drzewami, a przede wszystkim dużymi parkami.

Te spotkania pozwoliły nam na poznanie innej niż nasza kultury, zaciekawiły nas i zaraziły chęcią poznawania świata. Lekcje były bardzo ciekawe i już z niecierpliwością oczekujemy następnych gości, którzy przez jedną lekcje sprawią, że poczujemy się jakbyśmy razem z nimi zwiedzali ich piękne ojczyzny.

20140617_13100820140617_13162220140617_13240520140617_13245020140618_103723

Agnieszka Kania

 


Strona 1 z 23

Licznik odwiedzin

Odsłon : 237122

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu