Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szukasz dobrej szkoły?

Email Drukuj PDF

Na pewno nie jedynym, ale ważnym aspektem dającym obraz pracy szkoły są wyniki egzaminów wewnętrznych, a jeszcze lepiej wyniki w perspektywie kilkuletniej. Dlatego uważamy , że warto pochwalić się wynikami Naszej Szkoły na sprawdzianie po kl.VI zarówno w roku bieżącym, ale również w zestawieniu z wynikami kilku lat ubiegłych, które w szerszym aspekcie pokazują pracę szkoły i potwierdzają, że nie jest to wynik przypadkowy. Otóż w tym roku szkolnym średnim wynikiem 28,1 punktów znaleźliśmy się
aż w dziewiątym staninie, czyli najwyższym.

Oznacza to, że znaleźliśmy się wśród 4% najlepszych szkół w kraju, a 96% szkół w kraju miało wynik gorszy od naszego. Gmina Zielonki zajęła pierwsze w rankingu gmin w Małopolsce, pod względem wyników na sprawdzianie po kl.VI, a szkoła w Woli Zachariaszowskiej ma drugi wynik w gminie.

Dla porównania średni wynik w gminie wynosi 27,4p, średni wynik w województwie Małopolskim 23,7p, średni wynik w kraju to 22,75p.

Przypomnę w tym miejscu co oznacza skala staninowa:
Wyniki średniej liczby punktów wszystkich szkół w kraju dzielimy na dziewięć przedziałów, zawierających kolejno 4; 7; 12; 17; 20; 17; 12; 7; 4 procent wyników.
W ten sposób dokonujemy ustawienia w szeregu rosnącym wyników testu z całego kraju. Przedziały te nazywamy staninami i numerujemy je od 1 do 9.
Odpowiednim przedziałom z poszczególnych stanin przyporządkowujemy określenia:

Najniższy- 1 stanin
Bardzo niski - 2 stanin
Niski- 3 stanin
Niżej średni 4 stanin
Średni - 5 stanin
Wyżej średni - 6 stanin
Wysoki - 7 stanin
Bardzo wysoki - 8 stanin
Najwyższy - 9 stanin

Czy to wyjątkowo dobra klasa?

Jeśli przyjrzymy się wynikom sprawdzianu po klasie VI w ostatnich 6lat, to zauważymy że trzeci rok z rzędu osiągamy bardzo wysokie wyniki ? rok 2010- stanin bardzo wysoki, rok 2011 ? stanin bardzo wysoki i rok 2012 ? stanin najwyższy. Natomiast od roku 2007 utrzymujemy stale tendencję wzrostową, z roku na rok poprawiając wyniki, co obrazuje wykres:

Zatem od 6 lat nasza szkoła osiąga coraz lepszy wynik na sprawdzianie, ?wspinając? się po szczeblach staninowej skali osiągnęliśmy w tym roku szczebel najwyższy. Gratulujemy uczniom i nauczycielom oraz trzymamy kciuki, aby wyniki te utrzymywały się również w kolejnych latach.