Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

Email Drukuj PDF

INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

 

Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej

Im. Józefa Piłsudskiego

 

Na rok szkolny 2019/2020

 

 • Po rozpoczęciu roku szkolnego, które odbywa w sali gimnastycznej, pierwszoklasiści pod opieką wychowawcy idą do sali lekcyjnej i otrzymują plan lekcji, po spotkaniu z wychowawcą dziecko zabierane jest przez rodzica, bądź odprowadzone do świetlicy szkolnej.

 • Świetlica pracuje od godziny 7.00 do 17.00, dziecko należy zapisać na świetlicę, korzystając z karty zapisu dostępnej w świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

 • Uczeń może być odbierany ze szkoły tylko przez rodziców bądź osoby do tego upoważnione (uzupełniona stosowna zgoda).

 • Rodzice rano przyprowadzają dziecko do szatni i tam oczekują z dzieckiem na przyjście nauczyciela, który zabiera uczniów po dzwonku lub odprowadzają dziecko do świetlicy szkolnej.

 • Po skończonych lekcjach nauczyciel odprowadza uczniów do świetlicy szkolnej, jeśli nie zostaną odebrani bezpośrednio po lekcjach, w szatni po lekcjach dziecko jest pod opieką rodzica.

 • Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego nieodpłatnie. Podręcznik do religii jest dodatkowo płatny, szczegółowe informacje podane zostaną we wrześniu.

 • Wszystkie potrzebne uczniowi przybory i materiały znajdują się w spisie „Wyprawka pierwszoklasisty”

 • W klasie uczniowie posiadają szafki, w których mogą zostawiać podręczniki i materiały plastyczne.

 • Po drugiej lekcji uczniowie spożywają drugie śniadanie, każdy uczeń powinien mieć śniadaniówkę z drugim śniadaniem i bidon na picie.

 • Istnieje możliwość zapisania dziecka na obiady w szkole.

 • Korzystamy z dziennika elektronicznego, szczegółowe informacje dotyczące dostępu do dziennika omówione zostaną na pierwszym zebraniu rodziców, które odbędzie się w na początku września.

 • Adres internetowy strony szkoły www.zs-wola-zachariaszowska.zielonki.pl