Smaller Default Larger

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu projektach i warsztatach organizowanych zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i nauczycieli w szkole.

Podsumujmy krótko co działo się od września w naszej szkole:

NAZWA

Działania

odbiorcy

ORGANIZATOR/OPIEKUN

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Konkursy, gazetki, akcje wśród dzieci

III -VIII

Renata Wierzbiak

Projekt Ekologiczny ”Przyjaciele Przyrody”

Konkursy, zakup pomocy, koszy, warsztaty, kolorowe dni

I- VIII

Katarzyna Polaszek i wychowawcy klas

Warsztaty ekologiczne- segregacja odpadów

warsztaty

I-VI

Stanisława Serwińska

Odblaskowa Szkoła X Edycja konkursu (wynik 1004 pkt)

 

I-III

Izabela Morawska

Niezgubdzieckawsieci”

Lekcje wychowawcze, pedagogizacja rodziców

III-VIII

wychowawcy

Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny

Zajęcia dla młodzieży szkolnej

VI-VII

UE

Warsztaty ze zdrowego żywienia

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

IV-VII

Katarzyna Polaszek

Zdrowo Jem- więcej wiem

Projekt realizowany w klasach pierwszych, lekcje w oparciu o scenariusze zajęć, konkursy

Ia, Ib

Izabela Morawska, Anna Ciemniak

Ekologiczne gospodarowanie Odpadami

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

 

Koło naukowe AGH we współpracy ze SRGZ

Termoaktywni”

Warsztaty fizyczne dla uczni ów

VII-VIII

Koło naukowe AGH we współpracy ze SRGZ

Zwierzęta w służbie człowieka

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

Va, Vb

 

Chemia jest fajna”- projekt edukacyjny „chemia w małej skali”

Warsztaty, pokazy doświadczeń chemicznych dla uczniów

VII-VIII

We współpracy ze SRGZ

Dzieci uczą rodziców

Lekcje w oparciu o scenariusze, konkursy, zabawy

0-III

Barbara Bryła

Barbara Piątek

Warsztaty fizyczne

Warsztaty, pokazy doświadczeń fizycznych dla uczniów młodszych

I-III

Koło naukowe AGH we współpracy ze SRGZ

Język dobra czy język zła - który wybierasz?

 

Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym- realizacja programu profilaktycznego we współpracy z fundacja Archezja.

VI-VII

p. Karolina Gubała

Naukowiej”

Warsztaty, pokaz Mobilnego Projektu Naukowego organizowane we współpracy z gminą Zielonki

II, VI

SP Zielonki

Telefon ratujący życie 112

Warsztaty

I - VII

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie 

Projekt UNICEF 30 lat Konwencji Praw Dziecka,

w ramach projektu: gazetka, happening, lekcje wychowawcze, zbiórka na rzecz hospicjum dziecięcego,
organizator

klasy I - VIII.

Z. Marszałek, R. Wierzbiak, wychowawcy

Biblioteka Przedszkolaka

Zajęcia warsztatowe

OP

Fundację Burza Mózgów, Karolina Pawluczyk

 

 

Konkursy
Konkursy
Rękodzieło
Rękodzieło
Koło szachowe
Koło szachowe
Odział przedszkolny
Odział przedszkolny
Previous Next