Smaller Default Larger

Sprawozdanie z realizacji projektu ekologicznego: „Przyjaciele przyrody”

realizowanego przez Szkołę Podstawową Woli Zachariaszowskiej.

Przyjaciele przyrody
Przyjaciele przyrody
Previous Next Play Pause
1

 

Koordynator: Katarzyna Polaszek

Projekt został zrealizowany między 16 września a 15 listopada 2019 roku.

Kaśka Polaszek

Cele projektu:

 • Zainteresowanie uczniów problematyką ekologiczną, poszerzanie wiedzy na jej temat

 • kształtowanie u uczniów przekonania o konieczności ochrony przyrody i odpowiedzialności za jego stan, określenie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian w najbliższym środowisku

 • wyróżnianie, nazywanie i opisywanie wybranych elementów środowiska,
  • dostrzeganie związków między czynnikami środowiska przyrodniczego,
  • dostrzeganie i rozumienie powiązań człowieka ze środowiskiem,

 • umiejętność odróżniania działań pozytywnych od negatywnych wobec najbliższego otoczenia

 • kształtowanie umiejętności pisania wierszy

 • umiejętność wnikliwej analizy przyrody i posługiwania się zdobyta wiedzą w praktyce

 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i branie odpowiedzialności za pracę innych

 • Kształtowanie umiejętności segregacji śmieci

 • Uświadomienie sobie,że każdy z nas ma wpływ na czystość środowiska

 

Podczas realizacji projektu zostały zakupione kosze do segregacji śmieci. Odbyły się warsztaty dotyczące segregacji odpadów, najpierw dla klas I-III, następne dla klas IV-V, VI-VIII. Po warsztatach tych uczniowie wykonywali w klasach projekty przedstawiające odpowiednie pojemniki do których należy wrzucać konkretne śmieci. Ponadto zwracano uwagę uczniów , gdzie mają wrzucać konkretny rodzaj śmieci.

Przeprowadzono szkolne konkursy w klasach na wiersz o tematyce ekologicznej „Przyjaciele przyrody” i obrazy wykonane z surowców wtórnych.

Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością do wykonywania obrazów, wykorzystywali różnorodne surowce wtórne prezentując piękno krajobrazu. Najciekawszy wierszy był o smogu, który został porównany do smoka. Ponadto odbył się gminny konkurs „Żyj zdrowo i ekologicznie”. W konkursie tym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Zielonek, z Owczar i z Woli Zachriaszowskiej.

W środę 23.10 odbył się happening podsumowujący tydzień zdrowego życia i odżywiania. Uczniowie klas 0-III mieli pomarańczowy dzień. Zostały zakupione pomarańczowe i żółte owoce. Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, degustowali przygotowane przez siebie potrawy. Królowała zupa dyniowa i różnorodne sałatki przygotowane przez uczniów. Uczniowie klas starszych IV-VIII zostali podzieleni na grupy. Wykonywali różnorodne plakaty.

W klasie IV uczniowie wykonywali plakat prezentujący piramidę zdrowego odżywiania. Druga grupa tej klasy wyjaśniła w formie plakatu czym różni się obecna piramida żywieniowa od prezentowanych wcześniej. Grup trzecia wyjaśniła, co to jest wskaźnik BMI i po co go stworzono.

Klasa Va wykonywała plakat prezentujący problem , dlaczego powinniśmy unikać soli i nie stosować zbyt dużo cukru jako dodatku do żywności.

Druga grupa prezentowała wpływ soli, a na drugim plakacie wpływ nadmiaru cukru na ludzki organizm.

Grupa zaproponowała przyprawy, jakie można stosować zamiast soli i cukru, aby potrawy były smaczne i zdrowe.

Uczniowie klasy Vb wykonywali plakaty przedstawiające zdrowe śniadanie, zdrowy obiad i kolację dla całej rodziny.

Uczniowie klasy VI zajęli się problemem chemii w żywności.

Wykonywali plakaty naklejając na nim opakowania i naklejki z produktów żywnościowych, jakie spożywają. Wypisywali jakie substancje E znaleźli i co oznaczają te symbole.

Klasa VII zastanawiała się dlaczego różnorodne opryski i pestycydy są niebezpieczne dla naszego zdrowia .

Przedstawili w postaci plakatu listę substancji wpływających negatywnie na nasze zdrowie a stosowanych przez rolników w celu zwiększenia plonów.

Wyjaśnili, co to jest żywność ekologiczna i co ją cechuje.

Odbyło się również 4 listopada spotkanie z panią dietetyczką, która mówiła o zdrowym żywieniu i substancjach uzależniających.

Projekt został finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska . Poprzez zabawę i samodzielne zdobywanie wiedzy, uczniowie mogli sami poszerzać swoją wiedzę na temat postaw proekologicznych i zdrowego odżywiania.

 

Założone efekty projektu zostały w całości zrealizowane:

-zakupiono kosze do segregacji śmieci dla klas I-III szkoły podstawowej i 6 koszy na korytarz

-nastąpiła aktywizacja uczniów, poszerzenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i zdrowego odżywiania

-zwiększono świadomości ekologiczną wśród uczniów

-zainteresowano uczniów zdrowym odżywianiem

-wskazano negatywny wpływ soli i cukru na ludzki organizm

- uświadomiono uczniom jak ważne jest spożywanie zdrowych posiłków zawierających wszystkie niezbędne składniki odżywcze

-rozwijanie umiejętności pracy w grupie

-rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji, -spostrzeganie otaczającej przyrody,

-zaktywizowanie uczniów naszej szkoły do działań promujących wykorzystywanie surowców wtórnych i kształtowanie postaw proekologicznych

-możliwość kształtowania ekologicznego stylu życia, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zachowań kulturalnych w odniesieniu do środowiska naturalnego

-odczuwanie radości, jaki daje kontakt z przyrodą.

Uczniowie doskonale się bawili wykonując różne zadania, przez zabawę do zdobywania niezbędnej wiedzy.

 

Konkursy
Konkursy
Rękodzieło
Rękodzieło
Koło szachowe
Koło szachowe
Odział przedszkolny
Odział przedszkolny
Previous Next