Smaller Default Larger

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie naszej szkoły zaczęli korzystać z basenu w Szkole Podstawowej w Bibicach. Raz w tygodniu w piątek, pięć grup uczniów (blisko 100 osób) pod opieką nauczycieli jeździ na lekcje pływania, prowadzone pod okiem instruktorów. Basen wraz z ratownikiem, za zgodą p.Wójta Gminy Zielonki,  użycza nam nieodpłatnie szkoła w Bibicach, rodzice nie ponoszą również kosztów opieki nauczyciela.

Rodzice dzieci uczęszczających na basen ponoszą jedynie koszty transportu i instruktora.

 Rodzic (prawny opiekun) dziecka uczęszczającego na basen zobowiązany jest do wypełnienia zgody  (załącznik nr 3) oraz przestrzegania regulaminu basenu.

 Basen organizowany jest po zajęciach lekcyjnych, dostępny dla dzieci od klasy I do klasy VIII, czyli dla uczniów całej szkoły podstawowej.

 Wszystkich uczniów korzystających z basenu obowiązuje:

  1. Regulamin ogólny obiektu basenowego w Szkole Podstawowej im.Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach. (załącznik nr 1)
  2. Regulamin korzystania z obiektu basenowego przez grupy zorganizowane.(załącznik nr 2)
Konkursy
Konkursy
Rękodzieło
Rękodzieło
Koło szachowe
Koło szachowe
Odział przedszkolny
Odział przedszkolny
Previous Next