Smaller Default Larger

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej po przyjęciu dzieci z obwodu ogłasza, że dysponuje jeszcze 15 wolnymi miejscami w klasie I na rok szkolny 2020/21  i ogłasza rekrutację dla dzieci spoza obwodu szkoły w terminie  17- 28 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje w zakładce "rekrutacja" i na stronie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Zielonkach.

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

 

szczegóły w zarządzeniach Wójta Gminy Zielonki nr 5/2020,  6/2020*

Dokumenty i załączniki w zarządzeniach 7/2020,  8/2020, 9/2020*

*– dostępne również w zakładce „rekrutacja” na stronie szkoły 

 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

10-14 lutego – deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

17-28 lutego – składanie wniosków o przyjęcie do OP

16 marca – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16-20 marca - potwierdzenie woli przyjęcia

23 marca - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

postępowanie uzupełniające :  ( w przypadku posiadania wolnych miejsc)

1-5 czerwca - składanie wniosków o przyjęcie do OP

15 czerwca - podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15-19 czerwca - potwierdzenie woli przyjęcia

22 czerwca - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

KLASY I

 

17-28 lutego – składanie wniosków o przyjęcie do klasy I SP

16 marca – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16-20 marca - potwierdzenie woli przyjęcia

23 marca - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

postępowanie uzupełniające ( w przypadku posiadania wolnych miejsc)

 

1-5 czerwca - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I SP

15 czerwca - podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15-19 czerwca - potwierdzenie woli przyjęcia

22 czerwca - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Konkursy
Konkursy
Rękodzieło
Rękodzieło
Koło szachowe
Koło szachowe
Odział przedszkolny
Odział przedszkolny
Previous Next