Smaller Default Larger

Dyrektor szkoły informuje, żeSzkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej posiada wolne miejsca na rok szkolny 2020/21w oddziale przedszkolnym i w klasach I, w związku z tym ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Dysponujemy wolnymi miejscami:

  1. w oddziale przedszkolnym (3 miejsca)

  2. w klasach pierwszych SP (22 miejsca)

szczegóły w zarządzeniach Wójta Gminy Zielonki nr 5/2020, 6/2020*

Dokumenty i załączniki w zarządzeniach 7/2020, 8/2020, 9/2020*

*– dostępne również w zakładce „rekrutacja” na stronie szkoły

TERMINY:

postępowanie uzupełniające :

1-5 czerwca - składanie wniosków o przyjęcie do OP

15 czerwca - podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15-19 czerwca - potwierdzenie woli przyjęcia

22 czerwca - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

postępowanie uzupełniające :

1-5 czerwca - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I SP

15 czerwca - podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15-19 czerwca - potwierdzenie woli przyjęcia

22 czerwca - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Konkursy
Konkursy
Rękodzieło
Rękodzieło
Koło szachowe
Koło szachowe
Odział przedszkolny
Odział przedszkolny
Previous Next