Smaller Default Larger
klasa I - dzieci z obwodu:
 
zarządzenie nr 9 - wzory dokumentów (naciśnij)
zgłoszenie przyjęcia (naciśnij)
oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca (naciśnij)
oświadczenie o miejscu zamieszkania matki (naciśnij)
 
 
klasa I - dzieci spoza obwodu:
 
zarządzenie nr 6- terminy rekrutacji (naciśnij)
zarządzenie nr 10 - wzory dokumentów (naciśnij)
wniosek o przyjecie do kl.I (naciśnij)
oświadczenie o zamieszkaniu (naciśnij)
oświadczenie- rodzeństwo kontynuujące (naciśnij)