Smaller Default Larger
zarządzenie nr 5 - terminy rekrutacji (naciśnij)
 
zarządzenie nr 11 - wzory dokumentów (naciśnij)
wniosek o przyjęcie do OP (naciśnij)
deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (naciśnij)
oświadczenie o miejscu zamieszkania (naciśnij)
oświadczenie o zameldowaniu (naciśnij)
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (naciśnij)
oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola w tej samej lokalizacji (naciśnij)
oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT (naciśnij)
oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny (naciśnij)