Smaller Default Larger

 Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząc: Paulina Fijałkowska  

Zastępca: Agnieszka Szarek

Skarbnik: Anna Knapik

Komisja rewizyjna:  Anna Pyrcz, Bartosz Pabiasz, Paulina Bińczycka

 nr konta: 81 1090 1665 0000 0001 3745 9105